Ghid de nursing – cartea ce integreaza complet sistemul de ingirjire al pacienitlor

Nursingul este o parte integrantă a sistemului de îngrijire a sănătății cuprinzând: promovarea sănătății, prevenirea bolii, îngrijirea persoanelor bolnave de toate vârstele, în toate unitățile sanitare, așezările comunitare și în toate formele de asistență socială.

Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) descrie de asemenea, rolul nursei în societate: „Rolul nursei în societate este să asiste indivizi, familii și grupuri, să optimizeze și să integreze funcțiile fizice, mentale (psihice) și sociale, afectate semnificativ prin schimbări ale stării de sănătate”.

De la îngrijirea pacienților în stare critică, la dezvoltarea profesională a asistenților medicali, în prezent, există numeroase manuale și ghiduri de nursing care au scopul de a oferi practicienilor din domeniu un mijloc de a-și păstra și îmbunătăți teoria și practica nursing și de a-și actualiza cunoștințele despre sistemul medical mereu în schimbare. Un ghid de nursing abordează aceste aspecte, plus încă multe altele, precum reglementările legale și sociale legate de activitatea asistenților medicali.

Un exemplu relevant este manualul „Ghid de nursing” de Lucreția Titircă, o lucrare fundamentală de nursing ce se adresează atât cursanților din școlile sanitare postliceale, cât și asistenților medicali, profesorilor de nursing sau practicienilor din domeniu. Lucrarea este una complexă, fiind specifică inclusiv viitorilor medici care trebuie să cunoască și aceste practici de nursing fundamentale, o lectură pe care chiar și studenții la medicină ar trebui să o parcurgă.

În zilele noastre, nursingul este una din cele mai apreciate meserii, unde gradul de profesionalism trebuie să fie extrem de ridicat și mereu îmbunătățit. În țara noastră, de exemplu, școlile de nursing sunt din ce în ce mai numeroase și standardele se ridică la cel mai înalt nivel, tocmai pentru a putea oferi viitoarelor generații de asistenți medicali cea mai bună pregătire. Iar literatura de specialitate este indispensabilă, întrucât cu ajutorul acesteia, medicii sau viitorii medici și asistenți medicali își pot îmbunătăți cunoștințele în fiecare zi, excelând în acest mod și în meseria pe care o practică în fiecare zi. „Ghidul de Nursing” al Lucreției Titircă este recomandat tocmai pentru că oferă informații complete și corecte despre nursing.

Procesul de nursing, constând în evaluarea, diagnosticul, planificarea/rezultatele și intervenția, a fost descris ca nucleul și esența asistenței medicale, centrală pentru toate acțiunile de îngrijire medicală. Este un proces deliberat, logic și rațional de rezolvare a problemelor. Diagnosticarea, planificarea și intervențiile pot fi modificate în orice moment, pe baza informațiilor noi din partea pacientului sau a oricărei alte surse. Pe cât posibil, pacientul ar trebui să aibă un rol activ și egal în procesul de îngrijire medicală, restrâns doar prin limitări fizice sau emoționale privind capacitatea lor de a participa.

De aceea, pe lângă un proces de îngrijire structurat pe seama modelului hendersonian al nevoilor, care ține foarte mult de psihologie și sociologie, instruirea în acest domeniu trebuie să cuprindă și o abordare științifică mai pragmatic-profesională. Toate aceste informații sunt cuprinse în cartea Ghid de Nursing.

Nursingul, ca și profesie, va fi mereu necesară. Într-o societate modernă, acesta trebuie să se ridice la standardele impuse. Pentru a deveni asistent medical trebuie să dai dovadă de compasiune și empatie față de pacienți. Meseria de asistent medical este una demnă de admirația și respectul celor din jur, cu atât mai mult cu cât reprezintă o ramură indispensabilă în medicină.